શ્રી ઉત્તર ગુજરાત શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક જૈન સમાજ તમારું સ્વાગત કરે છે.

સમાજ

સારાંશ

TUTS

TUTS

ઉપરોક્ત સમાજોમાંથી પ્રત્યેક સમાજ ના ૩-૩ સભ્યો મળીને ૧૮ સભ્યોની કાર્યવાહક સમિતીની નિમણુક ૩ વર્ષ માટે કરવામાં આવેલ છે. જેના પ્રમુખ તરીકે વિજાપુર સત્તાવીશ વિશા શ્રીમાળી જૈન જ્ઞાતિ પંચના માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી નવીનભાઈ પોપટલાલ વખારિયા – ગવાડા (હાલ કાંદિવલી-પશ્ચિમ) ની નિમણુક કરવામાં આવેલ છે.

COURSES

COURSES

સદર કાર્યવાહક સમિતીના સભ્યો ટૂંક સમયમાં મળી નૂતન પ્રસ્થાપિત સમાજના બંધારણીય માળખાના જરૂરી ધારા ધોરણો ઘડીને આપ સહુની સમક્ષ રજુ કરશે…. ઉપરોક્ત છ સમાજના ૧૮ વર્ષથી ઉપરના અવિવાહિત યુવા યુવક-યુવતીઓના બાયોડેટા માટે એક નૂતન વેબસાઈટ પણ નજીકના ભવિષ્યમાં બનાવવામાં આવશે.

દ્રષ્ટિ

મિશન

મૂલ્યો

success. nothing less.

One place for all your active learning

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

icon-03

courses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing.

icon-04

methods

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing.

icon-05

practices

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing.

icon-06

videos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing.

સમાજ

0
શ્રી વિશા શ્રીમાળી ૧૦૮ ના ગોળ નું મુંબઈ જૈન મંડળ – કુલ વસ્તી
0
શ્રી વિજાપુર સત્તાવીશ વિશા શ્રીમાળી જૈન સમાજ – કુલ વસ્તી
0
શ્રી બેત્તાલીશના વિશા શ્રીમાળી જૈન સમાજ – કુલ વસ્તી –
0
શ્રી હરસોલ સત્તાવીશ વિશા શ્રીમાળી જૈન સમાજ – કુલ વસ્તી
0
શ્રી કાંઠા સત્તાવીશ વિશા શ્રીમાળી જૈન સમાજ – કુલ વસ્તી
0
શ્રી કાંઠા સત્તાવીશ દશા શ્રીમાળી જૈન સમાજ – કુલ વસ્તી

ચાલો એક સાથે, મળીને રહેવા માટે

Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Sed porttitor lectus nibhrtor eget felis porttitor vol.

આપણી વાર્તા

Vestibulum ac diam sit amet quam non nulla sit amet nisl tempus id orci porta dolore magna aliqua.

GRADES

Vestibulum ac diam sit amet quam non nulla sit amet nisl tempus id orci porta dolore magna aliqua.

અમારું લક્ષ્ય

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

સમિતિના સભ્યો

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search